Blendad

Information

This article was written on 30 Jul 2011, and is filled under Blogg.

Current post is tagged

, , , ,

Time for outrage!

“Ninety-three years. I’m nearing the last stage. The end cannot be far off.”

Så inleder den franske frihetskämpen och motståndsmannen från andra världskriget Stéphane Hessel sin lilla, närmast pamflettartade bok Time for outrage! En pessimistisk utsaga – tanken på döden är ingenting som uppmuntrar folk flest, särskilt inte ateistiska vänsteraktivister – som emellertid, i det här fallet, vänds i sin motsatts.

Född i Tyskland med en judisk far 1917 och uppvuxen i Frankrike där han under andra världskriget deltog i frihetskampen och blev tillfångatagen av tyskarna har Hessel hunnit se och uppleva en hel del. Han har sett hotet mot de fri- och rättigheter som han kämpat för byta ansikte och han har sett nederlag och segrar. Framför allt vet han att handling lönar sig; åtminstone är den vårt enda hopp. Den som inte handlar får nämligen finna sig i att någon annan gör det, som kanske har en helt andra intressen och därför en annan uppfattning om vad som bör göras.

Vad Hessel vill är att väcka den unga generationen till medvetenhet om och kamp mot de krafter som hotar vanliga medborgares trygghet och frihet idag, runtom i Europa och världen. Efter kriget, påminner han, var Europa fattigt. Ändå fanns en vilja att skapa ett samhälle för alla. Nu går staterna alltmer i företagens och profitens intressen. Ökade klyftor håller på att splittra samhällen och de sociala skyddsnäten monteras ner. Av många politiker och andra makthavare framställs utvecklingen som oundviklig. Det är den inte, menar Hessel. Inte om vanliga människor vågar agera för att vända den i tid.

Historien är inte förutbestämd. Vi gör historien. Och försöker någon lura i oss något annat skall vi inte tro honom. Det är vad Hessel vill säga då han inleder med att konstatera sin höga ålder och sitt antagligen snara slut. Han har snart gjort sitt men med Time for outrage! hoppas han på att kunna lämna över stafettpinnen till andra, som liksom han själv tror på människans förmåga att genom handling påverka sin belägenhet.

Hessel, Stéphane., Searls, Damion. & Arrikha, Alba. (2011). Time for outrage!. London: Quartet Books

Comments are closed.