Blendad

Posts Tagged "1800-tal"

Check out all of the posts tagged with "1800-tal".

Den hemlige älskaren – Anton Tjechov

Över ett sekel har förflutit sedan Anton Tjechov skrev sina dramer och noveller men under den tiden har inte mycket skrivits i någon av genrerna som är bättre. Särskilt inte i novellgenren. Tjechovs särskilda instinkt […]

Aug, 09

Samhällets välförtjänta fiender föds tidigt eller sent – Tjänstekvinnans son av August Strindberg

Få svenska författare har ett så envist rykte om sig som rebell och evig upprorsande som August Strindberg, vars dödsår nu ligger ett sekel tillbaka i tiden. I det sena 1800-talet gick han till storms, […]

Feb, 27

Navigation

Please use the navigation to move within this section.