Blendad

Posts Tagged "Åsa Nelvin"

Check out all of the posts tagged with "Åsa Nelvin".

Att drömma småborgerligt är att köpa böcker

Att drömma småborgerligt är att köpa böcker

Det är sant; jag köper inte böcker. Jag har i alla fall mycket sällan gjort det under mitt hittillsvarande vuxna liv – fram tills idag. Fast det började med att jag skaffade en lägenhet med […]

Nov, 02

Tiden är inne för de efterkommande – En presentation av Åsa Nelvins mångfacetterade författarskap

Samma år som jag själv föddes och i samma stad dog Åsa Nelvin för egen hand, endast trettio år gammal. Det innebär att hon i skrivande stund skulle ha varit sexitioett och nästan exakt dubbelt […]

Aug, 07

Inpå bara kroppen – Nelvins Kvinnan som lekte med dockor

Gör ett beläte (eller en docka) av skammen och det skall visa sig vara en kvinna. En kvinna som är skadad och därför blöder, som det rinner alla upptänkliga vidriga kroppsvätskor ur, fast hon kanske […]

Mar, 11

Barndomens plats – Gattet

Viss om att barndomen är en plats som ännu går att besöka tror jag mig veta att den är mycket handfast inredd men att den behärskas av stämningar, så starka att också de nästan går […]

Mar, 04

Navigation

Please use the navigation to move within this section.