Blendad

Posts Tagged "Berlin"

Check out all of the posts tagged with "Berlin".

Frukta mera, var mindre kär – Astrid Rosenfelds Adams arv

Efter tre generationer är det tydligen dags att börja skriva förströelselitteratur om förintelsen. Åtminstone är det vad den unga tyska författarinnan Astrid Rosenfeld har gjort med sin nästan 400 sidor tjocka roman Adams arv. Och […]

Feb, 07

Potentiell generationsroman då Benedict Wells tar sig ann den unge författaraspirantens vedermödor

Hur ser den litteratur ut som skapas av en generation europeiska medelklassungdomar vars föräldrar givit dem allt, utom möjligen fungerande modeller för hur man uppfyller sina drömmar? Ett svar på den frågan kan Benedict Wells […]

Feb, 10

Svävande minnen av DDR – Ricarda Junges Stalinhusen

Onekligen vilar det någonting kusligt över minnet av gamla diktaturer. Såväl över det mentala, mänskliga minnet som över det materiella, fysiskt påtagliga, i form av byggnader, städer, monument. Vem minns inte Stalin-bysterna som för inte […]

Jan, 08

Navigation

Please use the navigation to move within this section.