Blendad

Posts Tagged "Essä"

Check out all of the posts tagged with "Essä".

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

Mirjam Tuominen – Flickan som blev en växt

Ibland tänker jag att det viktigaste skyddet mot det onda som vi människor har är förmågan att känna sorg. Den som kan sörja har accepterat allts verklighet och allts ändlighet. Den vet vad som står […]

Nov, 19

Navigation

Please use the navigation to move within this section.