Blendad

Posts Tagged "Gattet"

Check out all of the posts tagged with "Gattet".

Att drömma småborgerligt är att köpa böcker

Att drömma småborgerligt är att köpa böcker

Det är sant; jag köper inte böcker. Jag har i alla fall mycket sällan gjort det under mitt hittillsvarande vuxna liv – fram tills idag. Fast det började med att jag skaffade en lägenhet med […]

Nov, 02

Tiden är inne för de efterkommande – En presentation av Åsa Nelvins mångfacetterade författarskap

Samma år som jag själv föddes och i samma stad dog Åsa Nelvin för egen hand, endast trettio år gammal. Det innebär att hon i skrivande stund skulle ha varit sexitioett och nästan exakt dubbelt […]

Aug, 07

Navigation

Please use the navigation to move within this section.