Blendad

Posts Tagged "Nazityskland"

Check out all of the posts tagged with "Nazityskland".

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

Frukta mera, var mindre kär – Astrid Rosenfelds Adams arv

Efter tre generationer är det tydligen dags att börja skriva förströelselitteratur om förintelsen. Åtminstone är det vad den unga tyska författarinnan Astrid Rosenfeld har gjort med sin nästan 400 sidor tjocka roman Adams arv. Och […]

Feb, 07

Någonstans bland alla dessa små fragment

Lågmäld, enkel och med ett språk som vibrerar av sorg är han, Uwe Timm, i sin nu till svenska översatta roman I skuggan av min bror. Två trådar vävs sakta, knappt märkbart samman; Timms fars […]

Oct, 15

Navigation

Please use the navigation to move within this section.