Blendad

Posts Tagged "Sarah Kane"

Check out all of the posts tagged with "Sarah Kane".

Om skapande, gudomligt och mänskligt – En personlig betraktelse

Jag vet inte hur eller när jag blev en läsare men jag vet att det måste ha varit mycket tidigt. Definitivt långt innan jag själv kunde läsa ens de mest enkla böcker och säkert också […]

Jul, 17

Älskar Sarah Kane

Tjugoåtta år gammal gick den brittiska dramatikern Sarah Kane in i det eviga ljuset. Hon hängde sig i sina egna skosnören inne på en sjukhustoalett efter att ha överlevt ett överdos tabletter. Efter sig lämnade […]

Jul, 16

Navigation

Please use the navigation to move within this section.