Blendad

Posts Tagged "skam"

Check out all of the posts tagged with "skam".

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

Om skapande, gudomligt och mänskligt – En personlig betraktelse

Jag vet inte hur eller när jag blev en läsare men jag vet att det måste ha varit mycket tidigt. Definitivt långt innan jag själv kunde läsa ens de mest enkla böcker och säkert också […]

Jul, 17

Inpå bara kroppen – Nelvins Kvinnan som lekte med dockor

Gör ett beläte (eller en docka) av skammen och det skall visa sig vara en kvinna. En kvinna som är skadad och därför blöder, som det rinner alla upptänkliga vidriga kroppsvätskor ur, fast hon kanske […]

Mar, 11

Skam skam skam – En präst och en psykoanalytiker talar om saken med mig som moderator

Få känslor är så genomgripande och samtidigt svårfångade som skammen. Det är en skam, säger man och menar som regel någon vidrig företeelse som inte borde tåla dagens ljus. Man säger också att man biter […]

Dec, 11

Navigation

Please use the navigation to move within this section.