Blendad

Posts Tagged "Underground; hacking"

Check out all of the posts tagged with "Underground; hacking".

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

Kampen om det virtuella territoriet – Underground; hacking, madness and obsession on the electronic frontier

Varje skede i historien har sina typiska scener där avgörande händelser, vändpunkter och konflikter utspelar sig och där de olika aktörerna visar eller inte visar vilka de är och vad de vill åstadkomma. Förhistoriens scener […]

Dec, 22

Navigation

Please use the navigation to move within this section.