Blendad

Posts Tagged "Uwe Timm"

Check out all of the posts tagged with "Uwe Timm".

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

Om skapande, gudomligt och mänskligt – En personlig betraktelse

Jag vet inte hur eller när jag blev en läsare men jag vet att det måste ha varit mycket tidigt. Definitivt långt innan jag själv kunde läsa ens de mest enkla böcker och säkert också […]

Jul, 17

Uwe Timm skriver om Vännen och främlingen

Två unga män läser in studenten tillsammans på vuxengymnasiet och drömmer om bildning, om att höja sig över sina respektive småborgerliga ursprung och att bli författare. De kommer att vara med då sextiotalets vänstervåg drar […]

May, 10

Någonstans bland alla dessa små fragment

Lågmäld, enkel och med ett språk som vibrerar av sorg är han, Uwe Timm, i sin nu till svenska översatta roman I skuggan av min bror. Två trådar vävs sakta, knappt märkbart samman; Timms fars […]

Oct, 15

Navigation

Please use the navigation to move within this section.