Blendad

Paradiset ständigt förlorat – De transcendenta novellerna

Kalla mig Beatrice om ni vill

Jag har kommit till en plats där tyngdlagen inte gäller längre och där tiden inte får något fäste i tingen; där tingen är fria och obundna och genomströmmade av det otingliga som inte längre söker […]

Apr, 26

Navigation

Please use the navigation to move within this section.