Blendad

Posts Tagged "Andra Världskriget"

Check out all of the posts tagged with "Andra Världskriget".

Hjärtats oro och vår ro – Stefan Zweig och tiden

Hur påverkar det en kultur att få av de människor som är en del av den har någon förstahandserfarenhet av krig? Naturligtvis skulle man kunna vända på frågan och om den någonsin ställs, i någon […]

Apr, 03

Kriget som katalysator – Smärtan av Marguerite Duras

Det är något flackt och lite innehållslöst över mycket av den västerländska samtidslitteraturen, kan jag tycka ibland. Det är som om allting blir antingen språkligt experiment, navelskåderi eller psykologiskt fluff och jag önskar ofta då […]

Nov, 23

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

Frukta mera, var mindre kär – Astrid Rosenfelds Adams arv

Efter tre generationer är det tydligen dags att börja skriva förströelselitteratur om förintelsen. Åtminstone är det vad den unga tyska författarinnan Astrid Rosenfeld har gjort med sin nästan 400 sidor tjocka roman Adams arv. Och […]

Feb, 07

…och det blev stor litteratur… Utanför dörren – Fjorton prosastycken och ett drama av Wolfgang Borchert

Emellanåt händer det att man kommer över en bok som man så snart man börjat läsa inser att man alltid längtat efter. I de fall då denna bok är skriven av en författare som redan är […]

Jan, 23

Mirjam Tuominen – Flickan som blev en växt

Ibland tänker jag att det viktigaste skyddet mot det onda som vi människor har är förmågan att känna sorg. Den som kan sörja har accepterat allts verklighet och allts ändlighet. Den vet vad som står […]

Nov, 19

Min inre litteräre manschauvinist

Den här recensionen kommer jag att börja med att vara ovanligt politiskt inkorrekt. Vad i hela helvete är det som gör att vissa kvinnliga författare har ett sådant behov av att blanda mjukpsykologiskt pusseblask med […]

Nov, 02

Navigation

Please use the navigation to move within this section.