Blendad

Posts Tagged "Nazism"

Check out all of the posts tagged with "Nazism".

Kriget som katalysator – Smärtan av Marguerite Duras

Det är något flackt och lite innehållslöst över mycket av den västerländska samtidslitteraturen, kan jag tycka ibland. Det är som om allting blir antingen språkligt experiment, navelskåderi eller psykologiskt fluff och jag önskar ofta då […]

Nov, 23

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

…och det blev stor litteratur… Utanför dörren – Fjorton prosastycken och ett drama av Wolfgang Borchert

Emellanåt händer det att man kommer över en bok som man så snart man börjat läsa inser att man alltid längtat efter. I de fall då denna bok är skriven av en författare som redan är […]

Jan, 23

Navigation

Please use the navigation to move within this section.