Blendad

Posts Tagged "Tyskland"

Check out all of the posts tagged with "Tyskland".

Kriget som katalysator – Smärtan av Marguerite Duras

Det är något flackt och lite innehållslöst över mycket av den västerländska samtidslitteraturen, kan jag tycka ibland. Det är som om allting blir antingen språkligt experiment, navelskåderi eller psykologiskt fluff och jag önskar ofta då […]

Nov, 23

Albert Speers leende – På spaning efter förförelsen

Inledning: efter Spandau Utkommen från Spandaufängelset där han suttit i tjugo år fann sig Albert Speer omgiven av ett märkligt tomrum. Det var inte bara alla nazismens offer och den internationella opinionen som fördömde honom. […]

Mar, 17

Frukta mera, var mindre kär – Astrid Rosenfelds Adams arv

Efter tre generationer är det tydligen dags att börja skriva förströelselitteratur om förintelsen. Åtminstone är det vad den unga tyska författarinnan Astrid Rosenfeld har gjort med sin nästan 400 sidor tjocka roman Adams arv. Och […]

Feb, 07

Uwe Timm skriver om Vännen och främlingen

Två unga män läser in studenten tillsammans på vuxengymnasiet och drömmer om bildning, om att höja sig över sina respektive småborgerliga ursprung och att bli författare. De kommer att vara med då sextiotalets vänstervåg drar […]

May, 10

Navigation

Please use the navigation to move within this section.