Blendad

Posts Tagged "Metanivå"

Check out all of the posts tagged with "Metanivå".

Innerst är lågan alltid blek – Nabokov igen, jag älskar dig…

Det finns berättare och det finns författare. Många författare är berättare och del berättare är författare men det finns också de som är fullt ut antingen det ena eller det andra. En sådan är Vladimir […]

Aug, 31

Navigation

Please use the navigation to move within this section.