Blendad

Posts Tagged "Svenska kvinnliga författare"

Check out all of the posts tagged with "Svenska kvinnliga författare".

Tiden är inne för de efterkommande – En presentation av Åsa Nelvins mångfacetterade författarskap

Samma år som jag själv föddes och i samma stad dog Åsa Nelvin för egen hand, endast trettio år gammal. Det innebär att hon i skrivande stund skulle ha varit sexitioett och nästan exakt dubbelt […]

Aug, 07

Navigation

Please use the navigation to move within this section.