Blendad

Posts Tagged "Litteratur"

Check out all of the posts tagged with "Litteratur".

Tidskriften Staden och kärleken till det lilla formatet

                                I en tid där det bara är den förment stora litteraturen som räknas, de stora upplagorna och de stora […]

Jan, 12
Att drömma småborgerligt är att köpa böcker

Att drömma småborgerligt är att köpa böcker

Det är sant; jag köper inte böcker. Jag har i alla fall mycket sällan gjort det under mitt hittillsvarande vuxna liv – fram tills idag. Fast det började med att jag skaffade en lägenhet med […]

Nov, 02

“Robinson Crusoe och andra författare” – Åtta elever om sina erfarenheter av skönlitteratur i skolan

  Andrea Blenda Bruzelius & Ylva Eriksson   LAU690   Handledare: Hanne Andersson Redigerad version för internetpublicering   1. Inledning, syfte och frågeställningar  Som blivande svensklärare med inriktning mot grundskolans senare år respektive gymnasiet ser […]

Jan, 21

Om skapande, gudomligt och mänskligt – En personlig betraktelse

Jag vet inte hur eller när jag blev en läsare men jag vet att det måste ha varit mycket tidigt. Definitivt långt innan jag själv kunde läsa ens de mest enkla böcker och säkert också […]

Jul, 17

Språkets lögn och litteraturens sanning; en bokälskares generaliseringar för dagen

Både det offentliga språket och vardagsspråket är fullt av lögner. Det räcker med att stiga in på kontoret kl. 8.00 en morgon mitt i veckan för att konstatera den saken. Ofelbart kommer någon nämligen att […]

Oct, 25

Navigation

Please use the navigation to move within this section.