Blendad

Posts Tagged "Musik"

Check out all of the posts tagged with "Musik".

Ytligt om ytlig genre

Blod, Eld, Död är den passande titeln på Ika Johannessons och Jon Jefferson Klingbergs bok om svensk metal och dess historia. I femton reportageliknande kapitel tas olika aspekter av metalscenen upp; tongivande personer intervjuas, spelningar […]

Oct, 31

Navigation

Please use the navigation to move within this section.