Blendad

Posts Tagged "August Strindberg"

Check out all of the posts tagged with "August Strindberg".

Utträdet – Ensam av August Strindberg

”Nu erinrar jag min skogsgång som något stort och högtidligt; att jag icke gick under då, vill jag icke tillskriva den egna kraften, ty den tror jag inte på.” (Strindberg, Ensam, s. 92) Orden tillhör […]

Aug, 16

Samhällets välförtjänta fiender föds tidigt eller sent – Tjänstekvinnans son av August Strindberg

Få svenska författare har ett så envist rykte om sig som rebell och evig upprorsande som August Strindberg, vars dödsår nu ligger ett sekel tillbaka i tiden. I det sena 1800-talet gick han till storms, […]

Feb, 27

Läsutmaning: AUGUST STRINDBERG 2012

Som kvinnlig läsare och skribent har jag alltid känt en viss skepsis på August Strindberg. Orättvis, kanske; egentligen är det väl inte i första hand författaren eller den historiska personen Strindberg som väcker den utan […]

Jan, 08

Fadren på Tofta Herrgård

Teater Tofta Herrgård Fadren av August Strindberg Regi, scenografi, kostym: Sven Dahlberg Med: Göran Parkrud, Susanna Helldén, Josephine Bauer och Johan Ehn August Strindberg är och förblir en husgud för många. Särskilt män, verkar det […]

Jul, 30

Navigation

Please use the navigation to move within this section.